V organizaciji Arhiva Republike Slovenije in Društva restavratorjev Slovenije je od 13. do 16. septembra 2016 v prostorih Centra za konserviranje in restavriranje Arhiva RS potekala teoretično-praktična delavnica z naslovom Zgodovina, identifikacija ter konserviranje in restavriranje negativov: korak za korakom. Osnova za izvedbo te delavnice je leta 1995 sprejeti medarhivski sporazum slovenskih in čeških arhivov namenjen izmenjavi strokovnega znanja na področja arhivistike in konservatorsko-restavratorske dejavnosti.

 

Delavnice, ki jo je vodila češka konservatorka in restavratorka Blanka Hnulikova, se je udeležilo štiriindvajset udeležencev (konservatorji-restavratorji iz Arhiva Republike Slovenije, Narodne galerije Ljubljana, Narodne in univerzitetne knjižnice Ljubljana, Gornjesavskega muzeja Jesenice, Muzeja novejše zgodovine Slovenije, Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, Slovenske kinoteke, Gorenjskega muzeja Kranj, Državnega arhiva v Zagrebu  in Centralnega arhiva za novejše gradivo iz Varšave (poljsko: Archiwum Akt Nowych Warszawa).

Blanka Hnulikova se je leta 1992 zaposlila v Državnem arhivu v Pragi kot konservatorka-restavratorka za arhivsko gradivo, od leta 2003 naprej pa je zadolžena za fotografsko gradivo. Svoje znanje s področja konserviranja in restavriranja fotografij predava študentom na Visoki šoli za grafiko (češko: Vyšši odborna škola graficki), kjer je tudi diplomirala, in na znameniti Akademiji upodabljajočih umetnosti, Fakulteti za film in televizijo v Pragi (češko: Filmová a televizni fakulta akademie múzických umený v Praze).

Na delavnici so slušatelji spoznali različne vrste negativov, postopke njihove izdelave, njihove značilnosti – kako jih prepoznati, kdo jih je izumil. Sledilo je spoznavanje različnih metod prepoznavanja materialov, iz katerih so narejene podlage za negative, kot so: poliester, celulozni nitrat in celulozni acetat, ter praktični del delavnice, na katerem so rekonstruirali poškodovane negative.

Lucija Planinc