Arhiv nagrad Mirka Šubica

 • 2008

NAGRADO (za življenjsko delo) MIRKA ŠUBICA ZA LETO 2008 prejme:

Zoran Milič za življenjsko delo in dosežke na področju stroke.

PRIZNANJA MIRKA ŠUBICA ZA LETO 2008 prejmejo:

mag. Lucija Močnik Ramovš za organiziranje, vodenje in delo pri konserviranju-restavriranju likovnega gradiva gradu Snežnik.

Jože Drešar za konservatorsko-restavratorske posege na Robbovem vodnjaku.

mag. Gorazd Lemajič za razvoj novih tehnik pri konserviranju-restavriranju stekla in keramike.

ČASTNO ČLANSTVO V DRS V LETU 2008 prejme:

Majda Šumi za podporo pri razvijanju konservatorsko-restavratorske stroke.

 


 

 • 2009

NAGRADO (za življenjsko delo) MIRKA ŠUBICA ZA LETO 2009 prejme:

dr. Jedert Vodopivec Tomažič za življenjsko delo in dosežke na področju hrambe, raziskovanja, konserviranja-restavriranja in vzdrževanja pisne in likovne dediščine na papirju in pergamentih.

PRIZNANJA MIRKA ŠUBICA ZA LETO 2009 prejme:

Anita Kavčič Klančar za odkritje in restavriranje baročne poslikave slikarja Michaela Rainwoldta v cerkvi sv. Vida v Preserju.

Ljubiša Milić za obnovo sgrafitto poslikav B. Kobeta in M. Preglja v stolpu strelcev na Ljubljanskem gradu.

Mira Ličen Krmpotič, Nuška Dolenc Kambič in Jože Pegan za projekt Romanski križani iz cerkve sv. Bassa v Kopru.

ČASTNO ČLANSTVO V DRS V LETU 2009 prejme:

Urban A. Demšar za vsestransko podporo Društvu restavratorjev Slovenije (DRS) in konservatorsko-restavratorski stroki.

 


 

 • 2010

NAGRADO (za življenjsko delo) MIRKA ŠUBICA ZA LETO 2010 prejme:

prof. mag. Franc Kokalj za življenjsko delo in izjemen prispevek k razvoju in uveljavitvi konservatorsko-restavratorske stroke pri nas.

PRIZNANJA MIRKA ŠUBICA ZA LETO 2010 prejmejo:

mag. Martina Vuga in izr. prof. doc. mag. Miladi Makuc Semion za konserviranje in restavriranje ter predstavitev tehnoloških vidikov kiparskega ustvarjanja v okviru projekta »Alojz Gangl – kipar na poti v moderno«.

Rozaliji Bubnjevič, Marini Čurin, Hermini Golc in mag. Evi Ilec za konservatorsko-restavratorske posege na bruseljski tapiseriji z začetka 17. stoletja »Odisej se poslavlja od Fajakov« s Ptujskega gradu.

ČASTNO ČLANSTVO V DRS V LETU 2010 prejmeta:

prof. mag. Ivan Bogovčič za viden prispevek pri ozaveščanju javnosti o varovanju kulturne dediščine in za dolgoletno sodelovanje in podporo DRS.

Miha Pirnat st. za predajanje znanja o konserviranju-restavriranju slik mlajšim generacijam in za nesebično pomoč vsem stanovskim kolegom.

 


 

 • 2011

NAGRADO (za življenjsko delo) MIRKA ŠUBICA ZA LETO 2011 prejme:

Marjanca Ambrožič Jeglič za življenjsko delo.

PRIZNANJA MIRKA ŠUBICA ZA LETO 2011 prejmejo:

mag. Blanka Avguštin Florjanovič za konserviranje in restavriranje vezave Dalmatinove biblije iz Osrednje knjižnice Kranj.

Saša Dolinšek za vodenje, koordiniranje in izvajanje konservatorsko -restavratorskih del v avditoriju ljubljanske Opere

Irena Porekar Kacafura za konserviranje in restavriranje arheološkega gradiva stalne razstave »Prvi dotik« v Pokrajinskem muzeju Maribor.

Oddelek za štafelajno slikarstvo Restavratorskega centra ZVKDS za konservatorsko-restavratorske posege na sliki Marija s svetnikoma iz koprske stolne cerkve Marijinega vnebovzetja.

ČASTNO ČLANSTVO V DRS V LETU 2011 prejme:

Anton Kambič za dolgoletno sodelovanje s konservatorsko-restavratorsko stroko.

 


 

 • 2012

NAGRADO (za življenjsko delo) MIRKA ŠUBICA ZA LETO 2012 prejme:

mag. Radoslav Zoubek za življenjsko delo na področju raziskovanja, dokumentiranja ter konserviranja in restavriranja stenskih poslikav.

PRIZNANJA MIRKA ŠUBICA ZA LETO 2012 prejmejo:

Stanka Grkman in Marjana Cjuha za izboljšavo konservatorsko-restavratorske metode dolivanja celulozne pulpe in za izvedbo posegov s to metodo na pisni in grafični dediščini.

mag. Martina Lesar Kikelj za vodenje raziskav in konservatorsko-restavratorskih posegov na stenskih poslikavah v kapelah cerkve Marijinega oznanjenja v Ljubljani.

Aleš Vene in mag. Marinka Dražumerič za vodenje in izvedbo konservatorsko-restavratorskih posegov na stranskih oltarjih sv. Bernarda in sv. Antona v župnijski cerkvi sv. Jerneja v Šentjerneju.

ČASTNO ČLANSTVO V DRS V LETU 2012 prejme:

Nada Čučnik Majcen za pomemben prispevek k razvoju konservatorsko-restavratorske stroke, nesebično predajanje znanja stanovskim kolegom in povezovanje konservatorsko-restavratorske stroke z drugimi.

 


 

 • 2013

NAGRADO MIRKA ŠUBICA ZA LETO 2013 prejme:

mag. Jana Šubic Prislan za življenjsko delo in prispevek k razvoju in uveljavitvi konservatorsko-restavratorske stroke.

NAGRADO MIRKA ŠUBICA ZA LETO 2013 se posthumno podeli

Ivu Nemcu za življenjsko delo, še posebej za vpeljavo in uveljavitev naravoslovnih raziskav v konservatorsko-restavratorski stroki.

PRIZNANJA MIRKA ŠUBICA ZA LETO 2013 prejmejo:

mag. Irena Jeras Dimovska za konservatorsko-restavratorske dosežke ob razstavi Poslikano kmečko pohištvo na Gorenjskem.

mag. Vlado Fras Zavrl za vodenje raziskav in konservatorsko-restavratorske posege na zlatih oltarjih iz cerkve sv. Ahaca v Nemškem Rovtu.

Oddelek za konserviranje in restavriranje Narodnega muzeja Slovenije za izjemni prispevek k razstavi Vitez, dama in zmaj.

ČASTNO ČLANSTVO DRS prejme:

dr. Marjeta Černič za zasluge pri raziskavah in standardizaciji papirjev na področju kulturne dediščine.

 


 

 • 2014

NAGRADO MIRKA ŠUBICA V LETU 2014 prejme:

mag. Nada Madžarac za življenjsko delo in za izjemne dosežke na področju raziskovanja, dokumentiranja in konserviranja-restavriranja slik moderne in sodobne umetnosti.

PRIZNANJA MIRKA ŠUBICA ZA LETO 2014 prejmejo:

mag. Tamara Trček Pečak za izjemen prispevek k popularizaciji kulturne dediščine in konservatorsko-restavratorske stroke, za idejno zasnovo in sodelovanje pri izvedbi treh razstav in filma: Gabrijel Stupica pod drobnogledom, Spomin na Emono in Sveto sorodstvo – študije detajlov.

Miha Legan, mag. Matjaž Vilar, mag. Manica Juvan in Helena Valentin za izvedbo konservatorsko-restavratorskih posegov na glavnem oltarju iz cerkve Marijinega oznanjenja v Crngrobu pri Škofji Loki.

Metka Štimec Janeš za izjemen prispevek pri ohranjanju vladne umetnostne zbirke iz Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

ČASTNO ČLANSTVO DRUŠTVA RESTAVRATORJEV SLOVENIJE prejme

mag. Tomaž Kvas za pionirsko delo na področju konserviranja, restavriranja in ohranjanja kulturne dediščine.

 


 

 • 2015

NAGRADO MIRKA ŠUBICA V LETU 2015 prejme:

Miladi Makuc Semion za življenjsko delo – za dosežke pri raziskovanju, konserviranju-restavriranju in pedagoškem delu na področju lesene polikromirane plastike.

PRIZNANJE MIRKA ŠUBICA ZA LETO 2015 prejmejo:

Oddelek za kamen in štukaturo Restavratorskega centra Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije za izjemno uspešno izvedbo konservatorsko-restavratorskih del na izvirnikih in za izdelavo kopij kipov Lojzeta Dolinarja na stavbi Delavske zbornice v Ljubljani.

mag. Boštjan Roškar za dragocen prispevek k ohranjanju pohištvene dediščine na Slovenskem.

Tina Buh za uvedbo inovativnega postopka pri čiščenju poslikav na tkanem nosilcu.

dr. Jasna Malešič za vodenje raziskovalnih in konservatorsko-restavratorskih projektov v zvezi z ohranjanjem in varovanjem kulturne dediščine Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani.

ČASTNO ČLANSTVO DRUŠTVA RESTAVRATORJEV SLOVENIJE prejmejo:

Darinka Virant za pionirsko delo pri konserviranju-restavriranju stekla, keramike in porcelana.

Metka Kraigher Hozo za izjemen prispevek pri raziskovanju slikarske in konservatorsko-restavratorske tehnologije.

Ferdinand Meder za mednarodno povezovanje in prispevek k razvoju konservatorsko-restavratorske dejavnosti.

 


 

 • 2016

NAGRADO MIRKA ŠUBICA V LETU 2016 prejme:

dr. Josip Korošec za življenjsko delo na področju konservatorstva-restavratorstva – za izjemen prispevek k razvoju in popularizaciji stroke v Sloveniji in zamejstvu.

PRIZNANJE MIRKA ŠUBICA ZA LETO 2016 prejmejo:

Janja Slabe za izjemno kakovostno konserviranje-restavriranje porcelana za razstavo Belo zlato. Porcelan iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije.

mag. Ana Motnikar za izjemen prispevek pri organizaciji Strokovnega srečanja konservatorjev-restavratorjev in za uredniško delo pri publikaciji Konservator-restavrator v letih 2010–2014.

mag. Nuška Dolenc Kambič za izjemno uspešno zasnovo in izvedbo konserviranja-restavriranja kipov baročne kalvarije iz Šmarja pri Jelšah ter izdelavo in postavitev kopij na izvirni lokaciji.

Ekipa Restavratorskega centra ZVKDS z zunanjimi sodelavci za izvedbo konservatorsko-restavratorskega dela v sklopu celovite prenove Narodnega doma – Narodne galerije v Ljubljani.

ČASTNO ČLANSTVO DRUŠTVA RESTAVRATORJEV SLOVENIJE prejme:

mag. Viktor Povše za dosežke na področju konservatorstva-restavratorstva in za svoj prispevek k stroki.

 


 

 • 2017

NAGRADO MIRKA ŠUBICA V LETU 2017 prejme:

dr. Gojka Pajagič Bregar za življenjsko delo na področju ohranjanja, predstavljanja in populariziranja tekstilne dediščine na Slovenskem ter za njeno vizionarsko vodenje in razvoj Društva restavratorjev Slovenije.

PRIZNANJE MIRKA ŠUBICA ZA LETO 2017 prejmejo:

mag. Miran Pflaum za izjemne dosežke na področju konserviranja-restavriranja, raziskovanja in predstavljanja dediščine starega Egipta.

mag. Andrej Jazbec za celovito obnovo zunanjih fasad cerkve Marije Snežne v Borjani in cerkve sv. Kancijana na Reki ter za dosedanje obsežno delo v okviru popotresne obnove Posočja.

dr. Mateja Neža Sitar za doktorsko disertacijo Spomeniškovarstvena problematika restavriranja Quaglieve poslikave na oboku ljubljanske stolnice.

mag. Gorazd Lemajič in sodelavci dr. Martin Kavčič, Iztok Lemajič, Vojko Anzeljc in Sašo Kolarič za izjemno uspešno izpeljavo projekta Aljažev stolp. Ta pleh ima dušo – potujočo razstavo, dokumentarno-igrani film – in za pripravo konservatorskega načrta za Aljažev stolp.

Častno članstvo Društva restavratorjev Slovenije se letos ne podeli.

 


 

 • 2018

NAGRADO MIRKA ŠUBICA V LETU 2018 prejme:

dr. Živa Deu za življenjsko delo pri raziskovanju, ohranjanju in predstavljanju slovenske podeželske stavbne dediščine.

PRIZNANJE MIRKA ŠUBICA ZA LETO 2018 prejmejo:

mag. Jelka Kuret za vodenje, koordinacijo, uspešno in inovativno reševanje problematike ter delo na fragmentih z gradu Križ pri Komendi.

mag. Nina Žbona za konservatorsko-restavratorske posege na kamnitih kipih Zakon in Moč kiparja Josefa Beyerja in za izdelavo kopij, nameščenih ob vhodu v vladno palačo v Ljubljani.

mag. Nataša Nemeček in Igor Ravbar za izjemne dosežke pri konservatorsko-restavratorski obdelavi japonskega orožja in bojne opreme ob razstavi Poti samurajev.

Častno članstvo Društva restavratorjev Slovenije se letos ne podeli.

 


 

 • 2019

NAGRADO MIRKA ŠUBICA V LETU 2019 prejme:

Jože Lorber za življenjsko delo na področju konservatorstva-restavratorstva – za izjemno inovativnost, iznajdljivost, spretnost in kakovost pri skrbi za dediščino.

PRIZNANJE MIRKA ŠUBICA ZA LETO 2019 prejmejo:

Oddelek za štafelajno slikarstvo Restavratorskega centra Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije za konservatorsko-restavratorske posege na orgelskih slikah Vittoreja Carpaccia in na oltarni sliki Benedetta Carpaccia iz koprske stolnice.

Jože Drešar, GNOM d.o.o., za konservatorsko-restavratorske posege na zvoniku in na kipu nadangela Mihaela z vrha zvonika cerkve sv. Jurija v Piranu.

Restavratorstvo Kavčič za konservatorsko-restavratorske posege na oltarjih in prižnici v podružnični cerkvi sv. Kancijana na Vrzdencu.

ČASTNO ČLANSTVO DRUŠTVA RESTAVRATORJEV SLOVENIJE prejmeta:

dr. Žiga Šmit za naravoslovne raziskave na področju premične kulturne dediščine.

gospod Janez Novak za inovativne rešitve in tehnično podporo pri konservatorsko-restavratorskih projektih.

 


 

 • 2020

NAGRADO MIRKA ŠUBICA V LETU 2020 prejme:

Miha Pirnat starejši, za izjemno razumevanje in interpretacijo likovne sporočilnosti ter za preudarno, inovativno, etično in tehnično vrhunsko reševanje likovne dediščine.

PRIZNANJE MIRKA ŠUBICA ZA LETO 2020 prejmejo:

Skupina strokovnjakov z Zavoda za gradbeništvo za spremljanje učinkovitosti utrjevalcev za mineralne materiale kulturne dediščine in za razvoj novih proizvodov v zadnjih dveh letih.

Dr. Rok Hafner, akademski restavrator, za zajem in obdelavo podatkov ter za digitalno rekonstrukcijo manjkajočih elementov Muzicirajočih dečkov z atike Slovenskega narodnega gledališča Maribor.

Zaposleni na Oddelku za konserviranje in restavriranje Narodnega muzeja Slovenije za razstavo V dobrih rokah; 60 let Oddelka za konserviranje in restavriranje Narodnega muzeja Slovenije.

Častno članstvo Društva restavratorjev Slovenije se letos ne podeli.

 


 

 • 2021

NAGRADO MIRKA ŠUBICA ZA ŽIVLJENJSKO DELO V LETU 2021 prejme:

Ivan Bogovčič za izjemne dosežke na področju raziskovanja, dokumentiranja in popularizacije konservatorsko-restavratorske stroke ter konserviranja-restavriranja v času njegovega delovanja pred upokojitvijo.

PRIZNANJE MIRKA ŠUBICA ZA LETO 2021 prejmejo:

Ekipa konservatorjev-restavratorjev pod vodstvom Saše Snoj za izjemen pristop h konserviranju-restavriranju Jakopičeve poslikave v stanovanjskem bloku Meksika.

Ekipa konservatorjev in restavratorjev Restavratorskega centra za uspešno koordinacijo in izvedbo konservatorsko-restavratorskih del pri celoviti obnovi cerkve Marijinega vnebovzetja na Blejskem otoku.

Konservatorsko-restavratorski oddelek Gorenjskega muzeja: Anamarija Dimovska, Sandra Dimitrijević in Irena Jeras Dimovska za izjemno uspešno izveden razstavni projekt Nazaj k predmetu, Konservatorsko-restavratorski stik s preteklostjo.

Martina Vuga za vodenje tehnoloških raziskav in konservatorsko-restavratorskih posegov ter za inovativen pristop k reševanju del Frančiška Smerduja iz zbirke Narodne galerije v Ljubljani.

ŠTUDENTSKO PRIZNANJE ZLATI SKALPEL ZA LETO 2021 prejme:

Doroteja Erhatič za večletno izjemno kvalitetno in predano delo na različnih projektih Oddelka za kamen in štukaturo ZVKDS Restavratorskega centra.

Častno članstvo Društva restavratorjev Slovenije se letos ne podeli.

 


 

 • 2022

NAGRADO MIRKA ŠUBICA ZA ŽIVLJENJSKO DELO V LETU 2022 prejme:

Anton Miklavžin za predano delo in dosežke pri izboljšavi standardov konservatorsko-restavratorske stroke.

PRIZNANJI MIRKA ŠUBICA V LETU 2022 prejmeta:

Ekipa konservatorjev-restavratorjev slikarskega ateljeja Narodne galerije: Miha Pirnat ml., Andreja Ravnikar in Simona Škorja za umetniško-raziskovalno in konservatorsko-restavratorsko delo ter za promocijo stroke ob razstavi Fortunat Bergant.

Marta Bensa iz ZVKDS OE Nova Gorica za uspešno usmerjanje in nadziranje obnove in populariziranje restavratorskih posegov na štukaturah in stenskih poslikavah v samostanski cerkvi na Kostanjevici v Novi Gorici.

ŠTUDENTSKO PRIZNANJE ZLATI SKALPEL V LETU 2022 prejme:

Erica Sartori za izjemno predano, inovativno in kakovostno konserviranje-restavriranje umetnin iz mavca kiparja Frančiška Smerduja.

ČASTNO ČLANSTVO DRUŠTVA RESTAVRATORJEV SLOVENIJE prejme:

Andrej Mohar za razvoj sistema Telehum za nadzor relativne vlage in temperature v muzejih in galerijah.

 


 

 • 2023

NAGRADO MIRKA ŠUBICA ZA ŽIVLJENJSKO DELO V LETU 2023 prejme:

Valentin Benedik za izjemne dosežke na področju fotodokumentiranja, izobraževanja in popularizacije konservatorsko-restavratorske stroke.

PRIZNANJA MIRKA ŠUBICA V LETU 2023 prejmejo:

Mag. Martina Lesar Kikelj, Saša Snoj, Maša Kavčič, Anka Batič in Anja Urbanc za zahtevne in obsežne raziskave ter konservatorsko-restavratorske posege na Kremser Schmidtovi obočni poslikavi v Gruberjevi palači v Ljubljani.

Dr. Martin Klinc za inovativno ponovno uporabo originalnega baročnega laka pri konservatorsko-restavratorskem posegu na velikem oltarju iz cerkve sv. Andreja v Makolah.

Vlasta Čobal Sedmak, mag. Anita Kavčič Klančar, mag. Jelka Kuret, mag. Martina Lesar Kikelj in dr. Ajda Mladenović za vodenje zahtevnega konservatorsko-restavratorskega posega na sgraffitu slikarja Maksa Kavčiča iz nekdanje Strojne tovarne v Trbovljah.

Mag. Vesna Obid za zahtevne in dolgotrajne konservatorsko-restavratorske posege na oltarni sliki Leopolda Layerja Zadnja večerja iz ž. c. sv. Kancijana v Kranju.

ŠTUDENTSKO PRIZNANJE ZLATI SKALPEL V LETU 2023 prejmeta:

Ana Sterle in Lara Skukan za grafično dokumentacijo in animirane predstavitve pri projektu ReForma Viva v Kostanjevici na Krki in na razstavi Od blizu v Moderni galeriji v Ljubljani.

Častno članstvo Društva restavratorjev Slovenije se letos ne podeli.