Vodstvo

Sedež:

DRUŠTVO RESTAVRATORJEV SLOVENIJE
Poljanska cesta 40
1000 Ljubljana

info@slodrs.si

 

 

Izvršni odbor:

 • mag. Martina Lesar Kikelj (ZVKDS Restavratorski center)
 • mag. Nataša Nemeček (Narodni muzej Slovenije)
 • mag. Martina Vuga (UL ALUO)
 • mag. Irma Langus Hribar (Narodni muzej Slovenije)
 • Andrej Ferletic (Goriški muzej)
 • Tina Buh (Narodna galerija)
 • Saša Snoj (samozaposlena v kulturi) – predstavnica samozaposlenih v kulturi
 • Liza Lampič (Muzeji in galerije mesta Ljubljana) – predstavnica mladih

 

Nadzorni odbor:

 • dr. Eva Menart (Narodni muzej Slovenije)
 • Polona Paglovec Šuligoj (Goriški muzej)
 • Tadeja Kajzar Trajkovski (Marmorinke d.o.o.)

 

Komisija za konservatorko-restavratorsko etiko:

 • mag. Lucija Močnik Ramovš (ALUO)
 • Ajda Purger (Pomorski muzej – Museo del mare »Sergej Mašera« Piran-Pirano)
 • Andreja Jamšek Logar (samozaposlena v kulturi)
 
 
Uredniški odbor spletne strani:
 • mag. Ana Kocjančič (DRS)
 • mag. Martina Lesar Kikelj (ZVKDS Restavratorski center RS)
 • mag. Nataša Nemeček (Narodni muzej Slovenije)
 • Ajda Purger (samozaposlena v kulturi)
 • mag. Martina Vuga (ALUO)