Muzeji in galerije

• Slovenski muzejski portal Museums.si – http://museums.si/

• Moderna galerija (MG+MSUM) – http://www.mg-lj.si/
• Muzej krščanstva na Slovenskem – http://www.mks-sticna.si/
• Muzej novejše zgodovine Slovenije (MNZS) – http://www.muzej-nz.si
• Muzej slovenske policije – https://www.policija.si/o-slovenski-policiji/zgodovina-in-razvoj-2
• Muzej športa – https://www.muzejsporta.si/
• Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) – http://www.mao.si/
• Narodna galerija – http://www.ng-slo.si/
• Narodni muzej Slovenije (NMS) – http://www.narmuz-lj.si/
• Pomorski muzej “Sergej Mašera” Piran – http://www.pomorskimuzej.si/
• Prirodoslovni muzej Slovenije (PMS) – http://www.pms-lj.si
• Slovenska kinoteka – http://www.kinoteka.si/muzejski_oddelek in http://www.muzejdivaca.si
• Slovenski etnografski muzej (SEM) – http://www.etno-muzej.si/
• Slovenski gledališki muzej (SGM) – http://www.gledaliskimuzej.si
• Slovenski šolski muzej – http://www.ssolski-muzej.si
• Tehniški muzej Slovenije (TMS) – http://www.tms.si/
• Vojaški muzej Slovenske vojske – http://www.vojaskimuzej.si/
• Železniški muzej Slovenskih železnic – https://www.zelezniskimuzej.si/

• Belokranjski muzej Metlika – http://www.belokranjski-muzej.si/
• Dolenjski muzej Novo mesto – https://www.dolenjskimuzej.si/si/
• Galerija Božidar Jakac – http://www.galerija-bj.si
• Galerija Murska Sobota – http://www.galerija-ms.si
• Galerija-Muzej Lendava – http://www.gml.si/
• Gorenjski muzej Kranj – http://www.gorenjski-muzej.si/
• Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica – http://www.goriskimuzej.si/
• Gornjesavski muzej Jesenice – https://www.gmj.si/
• Kobariški muzej – http://www.kobariski-muzej.si/
• Koroška galerija likovnih umetnosti – http://www.glu-sg.si/
• Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec – http://www.kpm.si/
• Loški muzej Škofja Loka – http://www.loski-muzej.si/
• Mednarodni grafični likovni center Ljubljana – http://www.mglc-lj.si/
• Medobčinski muzej Kamnik – http://www.muzej-kamnik-on.net/
• Mestni muzej Idrija – http://www.muzej-idrija-cerkno.si
• Muzej in galerije mesta Ljubljane – http://www.mgml.si/
• Muzeji radovljiške občine – http://mro.si/
• Muzej narodne osvoboditve Maribor – http://www.muzejno-mb.si
• Muzej novejše zgodovine Celje – http://www.muzej-nz-ce.si/
• Muzej Ribnica in Galerija Miklova hiša Rokodelskega centra Ribnica – http://www.muzej-ribnica.si/
• Muzej Velenje – http://www.muzej-velenje.si/
• Notranjski muzej Postojna – http://www.notranjski-muzej.si/
• Obalne galerije Piran – http://www.obalne-galerije.si/
• Pilonova galerija Ajdovščina – http://www.venopilon.com/
• Pokrajinski muzej Celje – http://www.pokmuz-ce.si/
• Pokrajinski muzej Kočevje – http://www.pmk-kocevje.si/
• Pokrajinski muzej Koper – http://www.pokrajinskimuzejkoper.si/
• Pokrajinski muzej Maribor – https://museum-mb.si/
• Pokrajinski muzej Murska Sobota – http://www.pomurski-muzej.si/
• Pokrajinski muzej Ptuj Ormož – http://pmpo.si/
• Posavski muzej Brežice – https://www.pmb.si/
• Tolminski muzej – www.tol-muzej.si
• Tržiški muzej – http://www.trziski-muzej.si/
• Umetnostna galerija Maribor – http://www.ugm.si/
• Zasavski muzej Trbovlje – http://www.zasavskimuzejtrbovlje.si

 

Povezave do nekaterih svetovnih muzejev in galerij