Letošnjo Konservatorsko-restavratorsko transverzalo smo začeli z odprtjem razstave »Slika »Sveto sorodstvo« po plasteh. Tehnološke študije gotske slike« in avtorskim vodstvom po razstavi »V dobrih rokah. 60 let oddelka za konserviranje in restavriranje v Narodnem muzeju Slovenije«. Vabimo vas, da se navdahnete še z drugimi dogodki na Transverzali!

 

»Slika »Sveto sorodstvo« po plasteh. Tehnološke študije gotske slike«.

Oddelek za restavratorstvo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje že vrsto let sodeluje z Narodnim muzejem Slovenije. Pri predmetu Kopistika I študentje preučujejo in izvajajo klasične slikarske tehnike. V Narodnem muzeju Slovenije si ogledajo eno najodličnejših umetnin iz muzejske zbirke, sliko Sveto sorodstvo, ki je bila naslikana pred pol tisočletja. Naslikana je na lesu v tehniki jajčne in oljne tempere in ima gravirano ter pozlačeno ozadje. V muzeju si študentje na originalu izberejo detajl in ga natančno preučijo.

V ateljejih Akademije izvedejo večino del za izdelavo detajla slike. Proces razdelijo na zaporedne faze in zaporedje postopkov prikažejo na več ploščicah. Slikanje, graviranje in pozlato skoraj do konca izvedejo s pomočjo fotografij.

Z originalom se ponovno soočijo ob zaključnih delih. Zadnje detajle nekateri izvedejo z oljem ali oljno tempero. V muzeju jim klimatiziramo pedagoško sobo, postavimo vitrino, vanjo pripeljemo original in študentom omogočimo celodnevno slikanje ob njem. Sveto sorodstvo je tako deležno obilice navdušenja, čudenja in ogorčenja ob barvnih odstopanjih, saj sodobne fotografije in tiski ne prikažejo detajlov in barvnega razpona originala.

Na razstavi so prikazani izdelki študentov ob klasičnih slikarskih materialih in orodjih.

 

»V dobrih rokah. 60 let oddelka za konserviranje in restavriranje v Narodnem muzeju Slovenije«.

Oddelek za konserviranje in restavriranje Narodnega muzeja Slovenije je najstarejša organizacijska enota za konserviranje-restavriranje muzejskega gradiva v Sloveniji. V njegovem okviru so se oblikovali temelji sodobnega muzejskega konservatorstva-restavratorstva na Slovenskem.

Z razstavo ob 60-letnici oddelka predstavljamo bogato zgodovino konserviranja-restavriranja muzejskega gradiva in tudi kritično ovrednotenje nekaterih preteklih posegov.
Na razstavi so predstavljena glavna področja delovanja konservatorjev-restavratorjev Narodnega muzeja Slovenije: arheološka kovina, arheološko steklo, numizmatika, kulturnozgodovinska kovina, orožje, keramika in porcelan, pohištvo, polikromirana plastika, slike, sestavljeni materiali in umetne mase, kopistika, eksperimentalna arheologija ter naravoslovne raziskave in preventivno konserviranje.

Vabimo vas tudi na VIRTUALNI SPREHOD PO RAZSTAVI. Avtor 3D predstavitve je Boštjan Burger.

 

Razstavi si lahko ogledate do 27. oziroma do 29. maja 2019 v Narodnem muzeju Slovenije – Metelkova.