Strokovno ekskurzijo v Budimpešto je organiziral kolegij za konservatorsko-restavratorsko dejavnost pri SMS v sodelovanju z Društvom Restavratorjev Slovenije.

V treh dnevih smo si ogledali zbirke v Narodni galeriji in konservatorsko-restavratorske delavnice, kjer nas je sprejel vodja delavnic g. László Gippert. Strokovni ogled smo nadaljevali v Etnografski muzej, kjer nam je namestnica direktorja ga. Zsuzsanna Szarvas po dogovoru omogočila vodstvo po stalni razstavi. Ogled konservatorsko-restavratorskih delavnic ni bil možen, ker se v muzeju pripravljajo na selitev delavnic in depojev.

V Madžarskem narodnem muzeju smo bili dogovorjeni za ogled arheološke razstave, razstave o zgodovini Madžarske (srednji vek, od 18. stoletja naprej) in plašča kronanja na katerem so bili opravljeni obsežni konservatorski posegi. Po konservatorsko-restavratorskih delavnicah za kovino, kamen in tekstil nas je vodil vodja delavnic g. Lencz Balázs.

Obiskali smo tudi šolo za konserviranje-restavriranje, ki deluje v okviru Akademije za likovno umetnost in Madžarskega narodnega muzeja. Tam nas je sprejela ga. Márta Kissné Bendefy in nas vodila po konservatorsko-restavratorskih delavnicah za papir, les, tekstil in usnje.

Ogledali smo si tudi Muzej uporabne umetnosti, kjer nas je sprejel namestnik direktorja Dr. Zsombor Jékely, nekaj njihovih občasnih razstav in konservatorsko-restavratorske delavnice za papir, keramiko, tekstil in les.

Strokovno ekskurzijo smo zaključili z ogledom muzeja na prostem v majhnem mestu Szentendre severno od Budimpešte.

Dr. Eva Ilec

avtorica fotografij: mag. Jana Šubic Prislan