Objava nagrajencev in nominirancev za stanovska priznanja in nagrade Mirka Šubica Društva restavratorjev Slovenije 2020

Letošnji nagrajenci:

Nagrado Mirka Šubica za življenjsko delo na področju konservatorstva-restavratorstva prejme Miha Pirnat starejši, za izjemno razumevanje in interpretacijo likovne sporočilnosti ter za svoje preudarno, inovativno, etično in tehnično vrhunsko reševanje likovne dediščine.

 

Priznanje Mirka Šubica prejmejo:

  • Skupina strokovnjakov z Zavoda za gradbeništvo za spremljanje učinkovitosti utrjevalcev za mineralne materiale kulturne dediščine in za razvoj novih proizvodov v zadnjih dveh letih.
  • Akademski restavrator Rok Hafner za zajem in obdelavo podatkov ter za digitalno rekonstrukcijo manjkajočih elementov Muzicirajočih dečkov z atike Slovenskega narodnega gledališča Maribor.
  • Zaposleni na Oddelku za konserviranje in restavriranje Narodnega muzeja Slovenije za razstavo V dobrih rokah; 60 let Oddelka za konserviranje in restavriranje Narodnega muzeja Slovenije.

 

Društvo restavratorjev Slovenije v letu 2020 v skladu s Pravilnikom o nagradah in priznanjih Mirka Šubica (2017, 4. člen) častnega članstva ni podelilo. (Podelitev imenovanja častnega člana se po pravilniku glede na odločitev komisije za nagrade MŠ podeli vsako tretje leto)

 

 

Komisija za nagrade in priznanja Mirka Šubica pri Društvu restavratorjev Slovenije (Društvo DRS), je delovala v sestavi:

Predsednica komisije: dr. Eva Ilec, Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož

Člani komisije: Jernej Hudolin, vodja, ZVKDS Restavratorski center, Emina Frljak Gašparović, ZVKDS Restavratorski center, Ljubljana, izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš, dekanja akademije, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, Ljubljana, dr. Jasna Malešič, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, Špela Govže, ZVKDS Restavratorski center, Ljubljana, Ajda Mladenovič, ZVKDS Restavratorski center, Martina Obid Mlakar, samozaposlena v kulturi, Tina Buh, Narodna galerija, Ljubljana

 

Komisija za nagrade in priznanja Društva DRS se je sestala dvakrat. V predpisanem roku je na razpis pravočasno prispelo 5 vlog:

  • en predlog za nagrado (za življenjsko delo) Mirka Šubica
  • štirje predlogi za priznanja Mirka Šubica

 

Letošnji nominiranci:

Nominiranec za nagrado za življenjsko delo:

Miha Pirnat starejši, akademski slikar in magister umetnosti, konservator-restavrator, ZVKDS RC

 

Nominiranci za priznanja Mirka Šubica:

  • Ekipa projekta obnove cerkve Marijinega vnebovzetja na Blejskem otoku, za koordinacijo in izvajanje konservatorsko-restavratorskih del pri celoviti prenovi cerkve Marijinega Vnebovzetja na Blejskem otoku.
  • Skupina strokovnjakov z Zavoda za gradbeništvo v sestavi: Sabina Kramar, Andreja Pondelak, Luka Škrlep, Andrijana Sever Škapin, Ana Mladenović, Alenka Mauko ter Vilma Ducman, za obsežen znanstveni doprinos h konservatorsko-restavratorski stroki, ki vključuje spremljanje učinkovitosti najustreznejših utrjevalcev za mineralne materiale kulturne dediščine in razvoj novih proizvodov.
  • Rok Hafner, akademski restavrator, za zajem in obdelavo podatkov ter digitalno rekonstrukcijo manjkajočih elementov muzicirajočih dečkov z atike gledališča v Mariboru in dolgoletno delo na področju digitalizacije, dokumentacije ter digitalno dopolnjevanje poškodb na objektih kulturne dediščine.
  • Oddelek za konserviranje in restavriranje Narodnega muzeja, za konserviranje in restavriranje Narodnega muzeja Slovenije za razstavo V dobrih rokah. 60 let oddelka za konserviranje in restavriranje Narodnega muzeja Slovenije.

 

Vsem iskreno čestitamo!

 

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo predlagateljem in obenem pozivamo strokovne organizacije, društva in posameznike, delujoče na področju konservatorstva-restavratorstva, k prepoznanju kvalitetnih prispevkov pri ohranjanju kulturne dediščine in pripravi predlogov za leto 2021.